Værket

Værket er et netværk for voksne i alderen 30-60 år, der oplever
ensomhed. I Næstved mødes netværksgruppen en gang om ugen torsdag
aften. Deltagerne og de frivillige laver sammen forskellige øvelser og
aktiviteter. Øvelserne, som er en fast del af Værket, har til formål
at støtte deltagerne i at snakke med andre og give redskaber til at
håndtere ensomheden. Aktiviteterne, som deltagerne selv er med til at
bestemme, kan f.eks. være at spille spil, gå ture, male, spise sammen,
tage på sommerudflugt og andet som har deltagernes interesse.

Hvis du vil vide mere, så kontakt aktivitetsleder Karina Petersen på

 Tlf. 22 13 14 30

Skriv til Karina