Sygehusbesøgstjenesten

 

Røde Kors i Næstved har i samarbejde med sygehuset oprettet en patientstøtte ordning.
Den enkelte patientstøtte fra Røde Kors kommer èn gang om ugen i 2 timerog fungerer som en ven eller bekendt, der kommer på besøg.
Patientstøtten møder op på  på kræftafdelig 12.
Vi vil også meget gerne være på andre afdelinger, efter aftale med sygehuset.
Hvis du har lyst til at gøre en lille indsats til glæde for patienterne, kan nærmere oplysninger fås ved henvendelse til

 

Hertha Johansen

tlf. 55 72 05 81.
Skriv til Hertha