Sminkørinstruktør

Formål
At uddanne deltageren til at kunne uddanne sminkører og kommende sminkørinstruktører og fungere som sminkør- og figurantledere på samariterøvelser

Forudsætninger
Deltageren skal have bestået samme kursusmoduler i førstehjælp som en aspirant og være aktiv i en Røde Kors afdeling.
Deltageren skal have bestået sminkøruddannelsens modul 1 og 2 og have mindst ét års erfaring som aktiv sminkør, herunder have deltaget i 1-2 større øvelser.
Deltageren skal have formel undervisningskompetence eller en hvis erfaring med at undervise; dette vurderes i hvert enkelt tilfælde.
Derudover skal deltageren have sikkert kendskab til topografisk anatomi (organer og knogler) og materialer som anvendes ved sminkning.

Uddannelsesindhold
Uddannelsen består af en teoretisk del med gennemgang af sminkør- og figurantlederens arbejdsopgaver i forbindelse med øvelser, repetition i figurantinstruktion og topografisk anatomi samt en praktisk del, hvor deltageren er ’føl’ på et sminkørkursus sammen med erfarne sminkørinstruktører. Den teoretiske del afsluttes med en prøve.