Sminkør

Formål
At uddanne deltagerne så de er i stand til at udføre det praktiske sminkearbejde ved diverse øvelsessituationer.
At give deltagerne baggrundsviden om anatomi, fysiologi og ulykkesmekanismer, således at de bedre kan vurdere og udføre en given sminkeopgave ved brug af den efter forholdende bedste sminkemetode

Forudsætninger
Deltageren skal have bestået samme kursusmoduler i førstehjælp som en aspirant og være aktiv i en Røde Kors afdeling.
Deltagerne skal have kendskab til anatomi og fysiologi og farvesans og fingerfærdighed skal være i orden.
Vær opmærksom på at visse allergier kan forhindre deltagelse i kurset.

Uddannelsen
Uddannelses består af 2 dele, der hver forløber sig over en weekend og planlægges med en periode imellem til at træne sminkningen.

 • Grundsminkning
 • Shock
 • Brud og forstuvninger
 • Blødninger
 • Sår
 • Forbrændinger og skoldninger
 • Sminkning af diverse tilstande
 • Latexafstøbninger
 • Vabler
 • Forbrændinger
 • Kvæstningssår
 • Splinter
 • Ætsninger