Repetition

Formål
Repetitions formål er at deltagerne vedligeholder og tilegner sig ny viden inden for sin uddannelse som teamsamarit, teamleder eller vagtleder.

Forudsætninger
Deltageren har inden for de seneste 2 år gennemført en uddannelse til teamsamarit, teamleder eller vagtleder.

Kompetence
Efter bestået prøve kan man fortsætte sit respektive hverv som teamsamarit, teamleder eller vagtleder indtil næstkommende repetition.