Samaritter

Samarittersektionen består af 35 aktive medlemmer, som deltager ved forskellige arrangementer bl. a. motorbanen, sportsarrangementer, koncerter, folkefester o. m. a.

Hvis du er interesseret i at blive samarit, eller har yderligere spørgsmål, kontakt venligst vores Aktivitetleder

Aktivitetleder Gyrit Mejer tlf. 25 11 39 67

Vice  Aktivitetleder Andreas Nielsen tlf. 20 72 29 42

Vagtkoordinator Annemette Korntved Rasmussen

ViceVagtkoordinato Jacob Molvik Bahn

 

Aktivitetudvalg

Formand: Gyrit Mejer tlf. 25 11 39 67

Næstformand : Andreas Nielsen tlf. 20 72 29 42

 vicevært: Preben Jensen, tlf. 20 10 65 34

Depotforvalter Jesper Jensen tlf 20 85 61 77