Samaritter

Samarittersektionen består af 35 aktive medlemmer, som deltager ved forskellige arrangementer bl. a. motorbanen, sportsarrangementer, koncerter, folkefester o. m. a.

Hvis du er interesseret i at blive samarit, eller har yderligere spørgsmål, kontakt venligst vores Aktivitetleder

Aktivitetleder Gyrit Mejer tlf. 25 11 39 67

Vice  Aktivitetleder Andreas Nielsen tlf. 20 72 29 42

Vagtkoordinator Sascha Enøe Andreassen

ViceVagtkoordinato Jacob Molvik Bahn

 

Aktivitetudvalg

Formand: Gyrit Mejer tlf. 25 11 39 67

Næstformand : Andreas Nielsen tlf. 20 72 29 42

 vicevært: Preben Jensen, tlf. 20 10 65 34

Depotforvalter Karina Christensen tlf 22 70 16 52

Vice Depotforvalter Elisabeth Jørgensen

Depot medhjælper Michael Petersen

Suppeleant  Freja Kjellegaard Ottesen